حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر موسی نجفی

چشم انداز چپ و لیبرال؛ دو آسیب اقتصاد مقاومتی

چشم انداز چپ و لیبرال؛ دو آسیب اقتصاد مقاومتی ادامه ...

اقتصادمقاومتی، آغاز عملیِ عبور از غربزدگی است

رئیس همایش «اقتصاد مقاومتی با پیوند سیاست، فرهنگ، اقتصاد» گفت: یک جایی ما باید عملاًاز غرب عبور کنیم و اقتصاد مقاومتی از آن مسائلی است که با آن عملاً می توان از غرب عبور کرد. ادامه ...

فرهنگ‌سازی نقش اول را در اقتصاد مقاومتی دارد

فرهنگ‌سازی نقش اول را در اقتصاد مقاومتی دارد ادامه ...

ظرفیت های ده سال آینده اصفهان در نگاهی تمدنی

ظرفیت های ده سال آینده اصفهان در نگاهی تمدنی ادامه ...

انقلاب اسلامی، پُست مدرن نیست؛ یک عهد جدید است

انقلاب اسلامی، پُست مدرن نیست؛ یک عهد جدید است ادامه ...

تمدن سازی در ذات انقلاب اسلامی است/ دولت رویکرد تمدنی ندارد

تمدن سازی در ذات انقلاب اسلامی است/ دولت رویکرد تمدنی ندارد ادامه ...

در اصفهان دعوای مشروطه و مشروعه نبود

در اصفهان دعوای مشروطه و مشروعه نبود ادامه ...

گفت‌وگوی تمدن‌ها؛ تنها زمانی که اسلام و غرب را هم‌وزن بدانند

گفت‌وگوی تمدن‌ها؛ تنها زمانی که اسلام و غرب راهم‌وزن بدانند ادامه ...