حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

دفعات بازدید: 3065 بار

دوشنبه، 7 فروردين 1396

جای «دانش» و«خلاقیت» در اصفهان خالی نیست

جای «دانش» و«خلاقیت» در اصفهان خالی نیست

یکی ازابزارهای دستیابی به توسعه اقتصاد فرهنگی در شهرها، توجه به نوآوری‌ها و خلاقیت‌های فرهنگی وپتانسیل‌های کارآفرینی، تولید و بازاریابی است که می‌تواند سبب ایجاد اشتغال و درآمدزایی شود. میان رفاه، شکوفایی و توسعه شهری و فعال، سرزنده و کوشا بودن شهروندان واجتماعات خلاق شهر،رابطه ای مستقیم برقراراست؛«شهر خلاق».
 
«شهر خلاق»، شهری را به تصویر می‌کشد که با جذب نخبگان و  استفاده از  پتانسیل های فکری و نوآورانه آنها،اقتصاد فرهنگی اش را در عرصه ملی و بین المللی توسعه می دهد.پس از پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای خلاق جهان،اکنون دانش وخلاقیت دوکلید واژه اصلی برنامه‌ریزی این شهرهستند و مدیریت شهر به سمتی حرکت می کند که عنصردانش محوری ازهیچ یک ازعرصه های فعالیت دراین شهرغایب نباشد و دراصفهان شاهد رشد و شکوفایی فناوری های برتردرهمه زمینه ها باشیم. شهرداراصفهان«دانش» و«خلاقیت»را دوکلیدواژه مهم دربرنامه ‌ریزی شهر اصفهان می داند و می گوید: دربرنامه ‌ریزی‌های اخیرشهراصفهان به سمت توسعه صنایع دانش ‌بنیان حرکت می شود.
 
پس ازپیوستن اصفهان به شبکه شهرهای خلاق، «شهرخلاق» رویکردی فرهنگی درتوسعه  این شهر است واین شهرمحیطی جذاب برای جذب و پرورش استعدادها، نوآوری ها وایده ها خواهدبود و تلاش می شود، هم از  ایده وخلاقیت افراد ویژه مانندهنرمندان ودانشمندان وهم ازایده   شهروندان عادی برای حل مسائل اصلی شهر و پایه ریزی برای رشد وتوسعه خلاق استفاده شود.تبدیل اصفهان به شهری دانش محوراز محورهای اصلی برنامه اصفهان 1400 است و مدیریت شهر تلاش می کند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های اصفهان به ویژه اساتید، نخبگان و دانشجویان اصفهان، دانش را در حوزه‌های مختلف شهری کاربردی کند.
 
در اصفهان قرار است، افراد خلاق به راحتی فعالیت وکار کنند،زیرادریک شهر خلاق باید بتواند گروه های مختلف اجتماعی با فرهنگ های مختلف را درخود پذیرا باشد،زیراوجود یک جمعیت متنوع با ایده های گوناگون، شانس ظهور خلاقیت را افزایش می دهدو تحقق آن درگرو تنوع بخشیدن به فرصت های اشتغال، کار و تفریح است. عناصر هفتگانه شهرخلاق؛ صنایع دستی، هنر، رسانه،سینما،ادبیات،شعر و غذا که میراث ناملموس اصفهان را نیز شامل می شوند، میدان های بسیاری راپیش روی حوزه گردشگری دراصفهان می گشاید تا «گردشگری خلاق» با شعار«موزه های کمتر،میدان های بیشتر»زمینه رسیدن از« شهر خلاق» به «توریسم خلاق» رافراهم کند.«شبکه شهرهای خلاق» پروژه‌ یونسکو برای همکاری و ماموریت مشترک شهرهابرای توسعه تنوع فرهنگی وپاید‌اری شهری است و این شبکه توسعه همکاری‌های بین‌المللی بین شهرها رادنبال می‌کند تا ازیک سو به توسعه اقتصاد‌ی شهرها کمک کند و از سوی دیگر سبب پاید‌اری فرهنگ شهرها و ترویج سبک زند‌گی آنها شود‌. اکنون اصفهان به دلیل طراحی شهری وصنایع دستی اش به این شبکه پیوسته است تا دراین شهر ضمن احترام به هنر، تنوع فرهنگی غنیمت شمرده شود واصفهانی ها به ارائه خلاقیت درابعاد مختلف تشویق شوند و در زندگی شهری  خود از فعالیت های خلاق بهره  ببرند.
 
اکنون با گردشگرانی مواجه هستیم که دیگرمانند چند دهه پیش تنها بازدیدازآثارتاریخی وطبیعی اصفهان آنها را راضی نمی کند که برای جذب آنها تنها به داشته های پیشینمان اکتفا کنیم؛  گردشگرانی که اصفهان را به عنوان مقصد سفر انتخاب می کنند، می خواهند در بطن جامعه شهری آن حضور پیدا کنند وجا پای شهروندان این شهربگذارند تا به درک عمیقی از آن دست پیدا کنند وهمه شهر رابرای آگاهی ازشیوه زندگی و آداب ورسوم شهروندان آن شهرجستجو کنند. وقت آن است که گردشگرانی که به اصفهان می آیند به تعامل اجتماعی و مشارکت بامکان،فرهنگ زندگی وشهروندان دعوت شوند.
 
ادبیات، موسیقی،  صنایع دستی، هنرهای عامیانه، طراحی و غذاهای سنتی از سرمایه های ارزشمند صفهان هستند که می توانند پایه و اساس گردشگری خلاق دراین شهر قراربگیرند. سنت های شفاهی،هنرهای نمایشی، آیین ها و رویدادها، دانش و تجربیات مرتبط با طبیعت و صنایع دستی  که «میراث ناملموس» هستند نیز با مولفه‌های «گردشگری خلاق» همخوانی دارند و اصفهان عضو شبکه بین المللی همکاری های بین شهری درپاسداشت میراث فرهنگی ناملموس نیز هست و صنایع سنتی که«میراث ناملموس»  اصفهان هستند نیز با مولفه های «گردشگری خلاق» همخوانی دارند.
 
درواقع میراث ناملموس اصفهان مانند هرشهردیگری درجهان می تواند فرصتی رافراهم کند تا یک گردشگرخود رامانند شهروند اصفهانی ببیند و واژه‌«گردشگر-شهروند» دراین شهرتعریف شود.اصفهان پیش از عضویت درشبکه شهرهای خلاق، عضو شبکه بین المللی همکاری های بین شهری در پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس نیزبودواکنون می تواند این دوماموریت را دریک راستا قراردهد.
 
درواقع پروژه‌ ایجاد «شبکه شهرهای خلاق» که با موضوعات ادبیات، فیلم،موسیقی، صنایع دستی،هنرهای مردمی وغذاهای سنتی دراصفهان کلیدخورده است چندان بامیراث ناملموس اصفهان بیگانه نیست ودریک راستا قرارمی‌گیرد.پیش از این نیز توجه به سبک زندگی اصفهانی‌ها سرلوحه اقداماتی درحوزه گردشگری قرارگرفته که شگفتی گردشگران خارجی رابرانگیخته است واین اقدامات می تواند به عنوان الگویی در حرکت های آینده  درحوزه گردشگری خلاق مورد توجه قرارگیرد. «گردشگری خلاق» با شعار«موزه های کمتر،میدان های بیشتر» برانجام فعالیت های تجربی وتعامل عمیق تربا زندگی واقعی فرهنگی درشهرها ومشارکت با مکان، تمرکزمی کند. دراین نوع گردشگری نقش مدیران دربه کارگیری خلاقیت درشهربه عنوان یک فرصت برای جذب گردشگران ازاهمیت برخورداراست.  شهردار اصفهان معتقد است: در شرایطی که اصفهان عضوشبکه شهرهای خلاق جهان است،باید از  داشته های فرهنگی این شهر برای توسعه گردشگری استفاده کنیم.  

ارسال نظر

• نظراتی را که حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
• نظرات پس از تایید نمایش داده خواهد شد.