حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر سید مهران نحوی

رویش نداشتیم چون به جوانان میدان ندادیم

رویش نداشتیم چون به جوانان میدان ندادیم ادامه ...

تفریح باید متولی فرهنگی داشته باشد

در فضای نشاط تربیت به وجود می آید/تفریح باید متولی فرهنگی داشته باشد ادامه ...

ترویج قشری‌گری و سطحی‌نگری از تریبون‌های موثر فرهنگی شهر به رواج جریان شیرازی‌ها کمک کرد

ترویج قشری‌گری و سطحی‌نگری از تریبون‌های موثر فرهنگی شهر به رواج جریان شیرازی‌ها کمک کرد ادامه ...

جامعه متخلق ، تمدن متعالی ، بهشت صالحان

جامعه متخلق، تمدن متعالی، بهشت صالحان ادامه ...