حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

امیر خوراکیان

استانداردهای فرهنگی

استانداردهای فرهنگی کار فرهنگی درست کاری است که من امروز بتوانم به روی مخاطب اثر مطلوب داشته باشم، انگیزه الهی هم داشته باشم در موازات آخرت هم باشد ادامه ...