حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر علی ربانی

قواعد فرهنگ، قواعدی غیر رسمی است

قواعد فرهنگ، قواعدی غیر رسمی است ادامه ...

فرهنگ دم دست سیاست شده است

فرهنگ دم دست سیاست شده است ادامه ...

اصلاح ساختارهای فرهنگ؛ بازگشت به فرهنگ انقلاب اسلامی

اصلاح ساختارهای فرهنگ با بازگشت به فرهنگ انقلاب اسلامی ادامه ...

کار فرهنگی در دست اهل فرهنگ نیست

کار فرهنگی در دست اهل فرهنگ نیست ادامه ...

اکنون جامعه چه نیاز فرهنگی دارد

اکنون جامعه چه نیاز فرهنگی دارد ادامه ...