حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مهندس مهدی جویافر

تنها راه کار فرهنگی، مدل مردمی است

تنها راه کار فرهنگی، مدل مردمی است ادامه ...

مراکز فرهنگی درون گرا شوند

مراکز فرهنگی درون گرا شوند ادامه ...