حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

وحید ملتجی

زورآزمایی "بانیان ثروتمند"با "مراکز فرهنگی مردمی"

زورآزمایی "بانیان ثروتمند"با "مراکز فرهنگی مردمی" ادامه ...

آب و هوا بر زاد و ولد فرهنگی تربیتی،تاثیر دارد؟

آب و هوا بر زاد و ولد فرهنگی تربیتی،تاثیر دارد؟ ادامه ...

رگ حیاتی انقلاب/قحط الرجال و جهل الرجال، هردو!

رگ حیاتی انقلاب/قحط الرجال و جهل الرجال، هردو! ادامه ...

ترک پست می کنیم!؟

ترک پست می کنیم!؟ ادامه ...