حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

رضا پور حسین

تغییر ساعت و رونق مساجد

تغییر ساعت و رونق مساجد ادامه ...