حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

رضا امیرخانی

داستان روستایی به نام هاشمی رفسنجانی در کشور همسایه و مسئول سفارتی که پرسپولیس را نابود کرد

داستان روستایی به نام هاشمی رفسنجانی در کشور همسایه و مسئول سفارتی که پرسپولیس را نابود کرد ادامه ...