حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

استاد شهید مرتضی مطهری

دو هجرت و دو جهاد

دو هجرت و دو جهاد ادامه ...