حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

محمود یقینی

نیمرخ رصد فرهنگی در آیینه آینده

نیمرخ رصد فرهنگی در آیینه آینده ادامه ...