حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

سید مهدی سیدین نیا

فرهنگ مدیریت نشود دچار ولنگاری فرهنگی می‌شویم

فرهنگ مدیریت نشود دچار ولنگاری فرهنگی می‌شویم ادامه ...

آشفتگی و به هم ریختگی فضای فرهنگی، اجتماعی شهر

آشفتگی و به هم ریختگی فضای فرهنگی، اجتماعی شهر ادامه ...

جامعه ما نیازمند یک پالایش اساسی در بحث فرهنگ و هنر است

جامعه ما نیازمند یک پالایش اساسی در بحث فرهنگ و هنر است ادامه ...