حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مهندس اصغر آذربایجانی

مدیریت جزیره‌ای و حرکت‌های موازی در فرهنگ

مدیریت جزیره‌ای و حرکت‌های موازی در فرهنگ ادامه ...

ظرفیت جدیدی در فرهنگ 93 ایجاد نشد

ظرفیت جدیدی در فرهنگ 93 ایجاد نشد ادامه ...

باید کتاب در جیب مان باشد

باید کتاب در جیب مان باشد ادامه ...

شهررؤیاها متولی فرهنگی ندارد

شهررؤیاها متولی فرهنگی ندارد ادامه ...

لزوم بازنگری اساسی سهم بودجه حوزه فرهنگ در کل بودجه مدیریت شهری

لزوم بازنگری اساسی سهم بودجه حوزه فرهنگ در کل بودجه مدیریت شهری ادامه ...