حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

عدنان زادهوش

شهر رؤیاها؛ حس بندگی و سیطره غربی

شهر رؤیاها؛ حس بندگی و سیطره غربی ادامه ...