حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر حسین مطیع

فرهنگ‌سازی کاری نرم‌افزاری است

فرهنگ‌سازی کاری نرم‌افزاری است ادامه ...

نیاز امروزِ کار فرهنگی، حرف نو و روش‌های نو است

نیاز امروزِ کار فرهنگی، حرف نو و روش‌های نو است ادامه ...

و خدایی که تو را می خواهد

و خدایی که تو را می خواهد ادامه ...

تفکر با اجبار و دستور گفتمان نمی شود

تفکر با اجبار و دستور گفتمان نمی شود ادامه ...

آیا انتخاب رئیس دانشگاه، دموکراتیک است؟

آیا انتخاب رئیس دانشگاه، دموکراتیک است؟ ادامه ...

سبک زندگی امام خمینی (ره)، بهترین راه دوری از مدرنیته

سبک زندگی امام خمینی (ره)، بهترین راه دوری از مدرنیته ادامه ...

عرفان‌های کاذب و نوظهور" گرداب بلعیدن معنویت در هزاره سوم

عرفان‌های کاذب و نوظهور" گرداب بلعیدن معنویت در هزاره سوم ادامه ...

گسترش اسلام بر پایه زنان ریخته شده است

گسترش اسلام بر پایه زنان ریخته شده است ادامه ...

نیروهای خوب را در شهرمان می سوزانیم

نیروهای خوب را در شهرمان می سوزانیم ادامه ...

سبک زندگی امام خمینی (ره)، بهترین راه دوری از مدرنیته

سبک زندگی امام خمینی (ره)، بهترین راه دوری از مدرنیته ادامه ...