حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

حسام شهرستانی

ای کاش میراث فرهنگی، خاک های تپه اشرف را بر می گرداند!

ای کاش میراث فرهنگی، خاک های تپه اشرف را بر می گرداند! ادامه ...