حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

سیدمحمد سادات منصوری

تبعات منفی تأکید بر حقوق زن و مرد در خانواده

تبعات منفی تأکید بر حقوق زن و مرد در خانواده ادامه ...