حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

کریم مجتهدی

فلسفه آنجایی که انسان می‌خواهد عمیق تر بیاندیشد

فلسفه آنجایی که انسان می‌خواهد عمیق تر بیاندیشد ادامه ...

اصطلاح مدرنیسم ما را در ورطه سفسطه گرفتار می‌کند

اصطلاح مدرنیسم ما را در ورطه سفسطه گرفتار می‌کند ادامه ...