حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

استاد احمد زمانی

رخداد های 93 در شان کشوری نبود که مورد تهاجم است

رخداد های 93 در شان کشوری نبود که مورد تهاجم است ادامه ...

نقش استاد پرورش در تربیت و مبارزه یک نسل

نقش استاد پرورش در تربیت و مبارزه یک نسل ادامه ...