حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

علی اصغر حبیبی

ملزومات طلبگی؛ کدام طلبه مرضی خداوند است؟!

ملزومات طلبگی؛ کدام طلبه مرضی خداوند است؟! ادامه ...