حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

امیر امیریان

فرهنگ، نوشدارو پس از مرگ سهراب

فرهنگ، نوشدارو پس از مرگ سهراب ادامه ...