حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مهندس امیر رضا نقش

دانش محوری، یک ضرورت برای مدیران مراکز فرهنگی است

دانش محوری، یک ضرورت برای مدیران مراکز فرهنگی است ادامه ...

کادر فرهنگی نمی سازیم

کادر فرهنگی نمی سازیم ادامه ...