حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مهندس رسول میرباقری

مشکل ما مدیریت تجربی فرهنگ است

مشکل ما مدیریت تجربی فرهنگ است ادامه ...