حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر محمد حسین رامشت

نگاه به آینده فرهنگ با مدیریت فراساختارگرایی/ متروپل نتیجه‌ی فرآورش مدنی است

نگاه به آینده فرهنگ با مدیریت فراساختارگرایی/ متروپل نتیجه‌ی فرآورش مدنی است ادامه ...

اگر قرار شد اصفهان متروپل باشد ...

اگر قرار شد اصفهان متروپل باشد ... ادامه ...

در آغاز یک فرآیند فرهنگی قوی هستیم

در آغاز یک فرآیند فرهنگی قوی هستیم ادامه ...