حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مهندس علی اکبر بقایی

پیشنهادی برای یک حرکت فرهنگی مؤثر/تثبیت، حرکتی برای تغییر

پیشنهادی برای یک حرکت فرهنگی مؤثر/تثبیت، حرکتی برای تغییر ادامه ...

ناوبری عملیات فرهنگی با رویکرد جبهه‌سازی

ناوبری عملیات فرهنگی با رویکرد جبهه‌سازی ادامه ...

مشکل فرهنگ؛ فهم جبهه‌ای و فهم تمدنی است

مشکل فرهنگ؛ فهم جبهه‌ای و فهم تمدنی است ادامه ...