حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مهندس ابوالفضل قربانی

در برنامه فرهنگی پول حرف نمی زند

در برنامه فرهنگی پول حرف نمی زند ادامه ...