حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر حامد صفایی پور

تدبیر فرهنگی به جای مدیریت فرهنگ/ریای فرهنگی و جاه طلبی فرهنگی

تدبیر فرهنگی به جای مدیریت فرهنگ/ریای فرهنگی و جاه طلبی فرهنگی ادامه ...

شهید بهشتی و دغدغه آزاداندیشی و آزادمنشی نسل جدید

شهید بهشتی و دغدغه آزاداندیشی و آزادمنشی نسل جدید ادامه ...