حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

آیت الله جوادی آملی

علمی که در انسان نفوذ نکند و به عمل نرسد علم نافع نیست

علمی که در انسان نفوذ نکند و به عمل نرسد علم نافع نیست ادامه ...

آن علمی که موضوعش فعل خداست، حتماً دینی است

آن علمی که موضوعش فعل خداست، حتماً دینی است ادامه ...

حزن و غمگینی انسان در ماه محرم، عبادت است

حزن و غمگینی انسان در ماه محرم، عبادت است ادامه ...

دعا و وظیفه ما در عصر غیبت چیست

دعا و وظیفه ما در عصر غیبت چیست ادامه ...

از آداب حکیم‌شدن، بجا سخن گفتن است

از آداب حکیم‌شدن، بجا سخن گفتن است ادامه ...