حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر مهرداد ویس کرمی

مقدمه‌‌ای بر تاریخچه و شناخت مبانی تمدن غرب

مقدمه‌‌ای بر تاریخچه و شناخت مبانی تمدن غرب ادامه ...