حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

تمذن نوین

رئیس همایش بین‌المللی دولت، تمدن اسلامی
ارتباطی تنگانگ و دوسویه تمدن اسلامی و دولت

تمدن و دولت اسلامی ارتباط دو سویه دارند به نحوی که هر یک مکمل یکدیگر در راستای دستیابی به اهداف مادی ادامه ...

دبیرعلمی همایش بین‌المللی دولت، تمدن اسلامی:
تمدن اسلامی سدی محکم برابر نفوذ اندیشه‌های بیگانه

تبیین جنبه‌های تمدن و فرهنگ اسلامی برای این نسل سبب می‌شود تا آگاهی آنها افزایش یابد و راه نفوذ اندیشه ادامه ...

رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
تمدن با عبارت‌پردازی گذشته دست یافتنی نیست

نمی‌توان با عبارت پردازی‌هایی مانند اینکه دانش امروزغربی‌ها از منابع گذشتگان ما به دست آمده به تمدن دست ادامه ...