حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

سید مجتبی موسوی

ملزومات گفتمان اعتدال در حوزه فرهنگ

آنچه که انتظار می رود در وهله اول بستر سازی انقلابی در مقولات فرهنگی است برای اجرای اعتدال و در وهله دوم ایجاد و ترویج فرهنگ اعتدال به عنوان یک روش در فرهنگسازی و مخاطب سازی. طبیعتا انتصاب مدیران شایسته در حوزه ی فرهنگ که از دید انقلابی و فرهنگی مناسبی برخوردار باشند از مهمترین کارها و اولین مطالباتی ادامه ...