حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

شکوه یوسفی صدر

حلال و حرام نزد اصفهانی های دیروز و امروز

هفته گذشته از مغازه روسری فروشی چند مقنعه خریدیم. بعد متوجه شدیم یک مقنعه اضافه است. روز شنبه به مغازه رفتم پول مقنعه را پرداخت کنم. فروشنده 3 نفر آقا بودند. نگاهی با تعجب به من کردند. فروشنده جوان تر گفت: «مگر کسی پیدا می شود که حلال و حرام برایش مهم باشد». ادامه ...

آرامش شبانه در پارک محله!

پارک کم کم خلوت شد و بالاخره سکوت و آرامش هم جا را فرا گرفت ولی دیگر بوی گل های بهاری به مشام نمی رسید. بوی زباله و تباکو و سیگار و ... همه جا را فرا گرفته بود به منظره پارک نگاه کردم دیگر این جا مکانی برای تفریح نبود. ادامه ...