حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

محمد سامونی

نکاتی درباره ی مهران

در جلسه رونمایی مهران فرصت نشد که نظراتم را بگویم، خدا را شکر فرهنگی های شهر ثابت اند و میدان به جدیدترها کمتر می رسد! ادامه ...