حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

محمد مهدی فرهنگ

امسال نذری چه بدهیم؟

پنج شش نفری بودیم که هر سال تقریبا یک ماه مانده به نیمه شعبان دور هم جمع می شدیم و برای چگونه برپا شدن جشن نیمه شعبان در محله جلسه میگرفتیم ادامه ...