حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

ساناز اخوان

بیایید دعا کنیم باد نیاید

این روزها همه مسائل در شهر ما بر گردن آب وهوا است. هوائی که می گویند فرهنگ مانند اوست ویا آبی که چون کم شده است حیا را هم با خود به قحطی کشانده است. ادامه ...