حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

زهره سادات کاظمی

هدف ما تربیت فیلم سازان کوچک است

پروانه زرین کودکان جز ساختار جشنواره است وبرای فیلم سازها گرفتن این پروانه از جایزه بزرگسالان اهمیت بیشتری داردوبسیار ارزشمند است، چون فیلم مورد توجه کودکان قرار می گیرد ادامه ...

خبرنگار بازاریاب بیشتر از خبرنگار پرسشگر داریم

در بررسی مشکلات مطبوعات به دنبال خبر نگارانی رفتیم که سالها است در این شغل مشغول اند والبته به خوبی با مشکلات اشنا هستند وروحیه نقادی دارند.از زهره یعقوبی که بیش از ده سال از است در این حرفه فعالیت می کند خواستم به سولات ما پاسخ بدهد. ادامه ...

شبکه های نوظهورو شایعه قویترین رسانه ها

بهترین راهکار از نظر من تغییر مدیریت و یا آموزش مدیران فعلی رسانه های اصفهان است. دنیای مطبوعات و رسانه نیاز به فردی دارد که از دنیای رسانه و خبر و دنیای تجارت و بازرگانی هر دو را به کمال بداند و یا مشاورانی کارکشته یاریش کنند. ادامه ...