حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

حسن اسماعیلی

خبرنگاری شغل نیست

در طول سال هزاران مطلب کوچک و بزرگ با موضوعات و بهانه های مختلف می نویسم اما به محضی که صحبت از روز خبرنگار می شود نمی دانم چرا دست و دلم می لرزد که بخواهم برای خودم بنویسم ادامه ...