حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

حسین اسدی

مجموعه های مقدس و مظلوم فرهنگی یا احزاب سیاسی!

سخنی در باب پله ترقی شدن مجموعه های فرهنگی و تقلیل آنها به احزاب سیاسی! ادامه ...