حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مجتبی روانان

برش تاریخی در مدیریت فرهنگی شهر اصفهان

چرا باید تعداد محدودی از کارشناسان و مسئولین در ستاد مرکزی یک سازمان برای 199 محله شهر اصفهان تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی داشته باشند؟! ادامه ...

همه آسیب های فرهنگی کار بیگانگان نیست!

فلسفه ی وجودی انقلاب اسلامی ایران و همچنین کارکرد دستگاه های اجرایی کشور عزیزمان ایجاد و تشکیل دولت اسلامی و تمدن اسلامی ایران و به تبع آن سبک زندگی ایرانی اسلامی است. ادامه ...