حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

سید مرتضی فتحی

رسانه راستگوی امامت و رسانه های نارسانا

روانقدی بر ناکارامدی رسانه های امروز یت عاشقی حضرت علمدار ادامه ...