حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

خانم فرح وش

آمدن پیامبر تنها یک حادثه ی تاریخی نبود

به بهانه ی اهانت به پیام آور بشریت ادامه ...