حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

علی فدایی

آقای مدیر عامل باید به فکر چابک سازی باشد

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بنا بود یک سازمان چابک باشد و مثل ارشاد ودستگاه های دولتی مملو ازکارمند نباشد. ادامه ...

فرهنگ نظافت دراصفهان

اصفهان همیشه به شهر تمیز معروف بوده است. اما مدتهاست نقصان هایی در امر نظافت شهر حس می شود. ادامه ...

اصفهان صادقانه عمل کرد/وزارت ارشاد کار را توی بورس انداخت

سالهاست بناست جشنواره کودک جشنواره درست وحسابی بشود اما نمی شود.نه از این جشنواره فیلم درمی آید، وفیلمهای سفارشی وزارت ارشاد هم خوب از آب درنمی آید. یک سال سراغ اصفهان می آیند ، یک بار سراغ کرمان می روند .یک بار سراغ همدان می روند. ادامه ...

آقای جمالی نژاد و فرصت ها

منتخبین شهردار محترم ازجسارت قابل توجهی برخوردار نیستند واین قدر سابقه کار دراصفهان دارند که قطعا به نتیجه رسیده اند که خیلی باید احتیاط کنند! ادامه ...

آن حکم جمعه آمد! این حکم نیامد!

این فرهنگ، که باید آشنا داشته باشی تا کارت حل شود! با رهنمود وسخنرانی ونصیحت تبدیل به فرهنگ صحیح نمی شود. اما با عملکرددرست تاثیر گذاران ونصیحت کنندگان تغییر می کند. ادامه ...

فرهنگ خدمت

اصفهان، باتوجه به روحیه پرجنب جوش مردم،می توانست در راستای خدمت رسانی به مردم ،این مدل را ایجاد کند واستانی نمونه درکشور ارایه نماید ولی متاسفانه بیش ازحد سیاسی بودن استان وگروهی وباندی عمل کردن ونه سیستمی عمل کردن ، نگذاشت به این رتبه برسد. ادامه ...

نشست عصر پنجشنبه !!

رصدخانه مهران دعوت کرده بود ازتعدادی از اندیشمندان تا درباره هفته بزرگداشت اصفهان صحبت کنند ومحاسن ومعایب را مطرح کنند وپیشنهاداتی برای دوره های بعدی مطرح کنند. ادامه ...