حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

حسین عابدی فر

به امید روزهای بهتر!

سیدمهدی سیدین نیا درباره شهر هنر گفته: اگر ارتش همکاری کندو یک هزارهکتار زمین بدهد ودولت هم همکاری کند وششصد میلیارد تومان طی ده سال بودجه بدهد شهرهنر طی ده سال ساخته می شود. البته حدود ده سال است که ایشان موضوع شهرهنر را دنبال کرده اند، وامیدواریم تازمان افتتاح شهر هنر نیز دراین سمت مشغول به کار باشند. ادامه ...

مسئولیت فرهنگی در اصفهان با کیست؟

چگونه دستگاه مدعی سیاست گذاری و برنامه ریزی، ضمانت اجرایی کارخود را تبیین و تعریف می کند؟ هماهنگی وتقسیم کار درکجا ودر چه ساختاری صورت می گیرد؟ هم افزایی ها درکدام نهاد یا تشکیلات صورت می گیرد؟ بالاخره چه کسی برنامه ریزی می کند؟ چه کسی عمل می کند؟ چه کسی ازچه کسی حرف گوش می دهد؟ چه کسی اولویت ها راتعیین ادامه ...

به دور از سخنرانی های فرمایشی، برای وضعیت معماری اصفهان فکری کنید

ساختمان های تو درتو، بدون فضاهای باز و بدون توجه به فرهنگ ایرانی - اسلامی و صرفا برای انجام کار در زمان مسئولیت و بالا بردن آمار بودجه در زمان مدیریت افراد. ادامه ...

اصفهان شهر بودها ونبودها

نیروهای تاثیر گذار به آرامی زندگی می کنند. اما سیستم ها نمی تواند از آنها استفاده کنند.بعضی ها می گویند: چون مدیران ازآنان ضعیف ترند نمی خواهند این ضعف نمود کند ادامه ...

جناب ارزانی؛ چه خبر ازبرنامه؟

درمراسم معارفه خود، از انتشار برنامه فرهنگی، هنری، درمدت ده روز خبر دادند. گرچه هنوز در رسانه ها خبری ازاین متن مشاهده نشده، اما خیلی ها امیدوارند با حضور جناب ارزانی،ا تفاقات خوبی را درحوزه فرهنگ وهنر، شاهد باشند. ادامه ...