حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مصطفی نباتی نژاد

وضعیت مطلوب فرهنگی را در کجا پیدا کنیم؟

فهم درست و یا غلط از روشهای دستیابی وضعیت مطلوب و همچنین میزان آن، می تواند کلیه بخش های فرآیند برنامه ریزی فرهنگی را دستخوش تغییر قرار داده و بالتبع اثر بخش بودن اقدامات را با تردید مواجه نماید. ادامه ...