حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

یاسر شاهپیری

چراغ سازمان فرهنگی، تفریحی دوباره خاموش نشود

پیش از این یادداشتی با عنوان سازمانی که بود، سازمانی که هست از یاسر شاه پیری منتشر شده بود و آنچه در ادامه می خوانید یادداشت دوم وی در رابطه با سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان است. ادامه ...

چرا مسئولین و فعالین‌ فرهنگی این قدر ناامید هستند؟

راستی چرا این قدر که مسئولین و فعالیت فرهنگی از زیر پوست کشور و شهر و اوضاع فرهنگ آن فریاد ناامیدی سر می‌دهند رهبر انقلاب این طور فکر نمی‌کند؟! نکند رهبر انقلاب از زیر پوست کشور و اوضاع فرهنگ آن بی‌خبر است؟! اگر بی‌خبر است پس چرا در تحلیل و ارائه مباحث فرهنگی در نشست‌های مختلف، این طورنشان نمی‌دهد؟! ادامه ...