حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

علی عابدی

خبری از مجتمع مطبوعاتی اصفهان نشد!

سالها بچه های مطبوعات اصفهان دور هم که جمع می شدند از آرزوهای خود می گفتند ، ازاینکه محل توزیع مطبوعات اصفهان آلودگی تنفسی دارد وای کاش می شد یک مجتمع مطبوعاتی ایجاد کرد که همه کارهای مطبوعات درآن جای گیردو مشکلات حل شود. ادامه ...