حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

امین خدابخشی

تقلیل دین به زیرمجموعه فرهنگ!

در جامعه‌شناسی و به طور کلی در نظام درسی و کتابی ما تعریفی راجع به فرهنگ وجود دارد که معمولاً هم در جزوات آموزشی دانشجویان و دانش‌آموزان هست و هم موقع امتحان آن تعریف را از آنها می‌خواهند. آن هم تعریف تایلور از فرهنگ است. ادامه ...