حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

هدایت طاهری

آقای ضرغامی خسته نباشید!

گرچه آقای عزت الله ضرغامی چندین سال زحماتی را درصدا وسیما برعهده داشتند اما برخی روش های ایشان باعث شد تا درصد قابل توجهی از مخاطبان به سمت شبکه های فارسی زبان بیگانه بروند. ادامه ...

جایگزینی برای سیتی سنتر!

اگر یک مصلحی بیاید وبگوید چرا سیتی سنتربدون پیوست فرهنگی اجرا شد؟به او گفته می شود چه پروژه ای باپیوست فرهنگی اجرا شده است؟ ادامه ...

چقدر اصفهانی ها را دست کم گرفتند

روزگاری آقایان حجت اله ایوبی وعلیرضا شجاع نوری به اصفهان آمدند تا جشنواره کودک را ازاصفهان ببرند.اول این رانگفتند که می خواهند جشنواره راببرند.فقط گفتند اصفهان چقدر می خواهدسرمایه گذاری کند! آنها خیلی ازجشنواره کودک ونوجوان گفته بودند. سالهابود آنها حرف های قشنگی می گفتند. ادامه ...