حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

سید علی معرک نژاد

اولویت فرهنگی اجتماعی شهرمان چیست؟ ایجاد کالبد فرهنگی یا تحول در مدیریت فرهنگی؟

در این چند وقت اخیر در موقعیت های مختلف این سوال مطرح است که آیا شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی فضاهای کالبدی در خور شان خود دارد یا نه؟ آیا باید تمرکزمان را بر احداث و توسعه فیزیکی فضاها قرار دهیم، موزه بسازیم، سینما و ...بسازیم و یا اینکه طرحی نو در اندازیم؟؟؟ ادامه ...