حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

حمید شکوری

پلاسکوی فرهنگی

ماجرای پلاسکو در دیماه 1395 نمونه بسیار خوبی است از مدل پرداختن ما به مشکلات جامعه. اینکه می‌دانیم ساختمان‌هایی وجود دارد که قطعا برای ما مشکل ایجاد می‌کند ولی نسبت به آن بی‌توجه هستیم این نمونه‌ای از منش و رفتار و خلق و خوی ماست. ادامه ...

آقای قاسم زاده " خبری از رصدخانه نشد؟ "

چندی پیش طرحی از طرف معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان به شورای فرهنگ عمومی پیشنهادشد با عنوان " ایجادرصدخانه فرهنگی اصفهان" .بعداز ارایه طرح موضوع درکمیته ها مطرح وسپس درجلسه اصلی شورا به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون که بیش از شش ماه می گذرد هنوز خبری از ایجاد رصدخانه نیست. نمی دانم آیا همه مصوبات شورای ادامه ...